Pozor, pozor! Podle ČT působí v Sýrii ruští žoldnéři – a američtí vojáci

Pozor, pozor! Podle ČT působí v Sýrii ruští žoldnéři – a američtí vojáci

To jsem vyrozuměl z dnešních Zpráv České televize ve 13 hod. a jde zřejmě o inovační kus její zpravodajské redakce, protože takovéto označení ruských vojáků v Sýrii jsem ani na ČT nikdy dříve nezaznamenal. Takže berte, prosím, od dnešního dne na vědomí toto: Jestliže suverénní a zákonná vláda jakékoli země pozve do své země vojáky jiné země, aby ji pomohli řešit jakékoli její úkoly, stávají se tito vojáci, dle ČT, vstupem na půdu oné jiné země – ŽOLDNÉRY.

Jestliže však na území této suverénní a zákonné vlády vtrhnou cizí vojáci, a přes protesty oné zákonné vlády zde válčí proti jejím zájmům, vraždí, bombardujÍ a střílí vojsko (i civilisty, pokud nestačí utéct), oné suverénní a zákonné vlády, vysmívají se jejím prosbám, aby zemi opustili a vrátili jí bývalý klid a mír, jde, dle ČT, o – VOJÁKY.

Takto morálně pokřiveně vidí svět a otravuje duše mladých lidí Zpravodajská redakce České televize ve složení:

ředitel zpravodajství ČT: Zdeněk Šámal

šéfredaktoři zpravodajaství ČT: Petr Mrzena, Michal Kubal, František Lutonský, Čestmír Franěk.

(O stupeň milostivější k ruským vojákům v Sýrii je Seznam.cz. Ten je nazývá jen bojovníky.)

Takže: nomen-omen, čili jméno-znamení, je dle Goebbelsova příkladu nejsoučasnějším základním kamenem propagandy ČT.

Zkrátka opomenout cokoli z bohatství tohoto Mistra by bylo neodpustitelným hříchem.

Že ano, pánové?

Zdroj: http://www.nwoo.org/2018/02/14/pozor-pozor-podle-ct-pusobi-v-syrii-rusti-zoldneri-a-americti-vojaci/
Author: Lubomír Man

Categories: Aeronet