Ilona Pálušová – Féwa: Informácie 13.2.2018

Pozerám sa na svoje ruky, dlaňami obrátenými k sebe. Premieta sa mi na nich „film“ všetkého čo kedy vytvorili. Napriek nedostatku, napriek podmienkam náročným na zvládnutie ….nezhrubli. Sú stále tie isté. Nehou hladkajúce. Žensky milujúce. 
Tvorivosť je zázrakom dlaní. Prúdením živej energie končekmi prstov. Energie, ktorú citom vidí človek pozerajúci sa srdcom na svet v ktorom žijeme. Intuitívne mu srdce komunikáciou s dušou dáva na vedomie, že všetko čo sme kedy vytvorili pre dobro života je posvätené láskou. Tým jednoduchým slovom, ktorej obsahom je najmocnejšia, najliečivejšia sila, ktorá kedy bola v bytí zaznamenaná. Je to sila lásky, ktorej viera je nezlomná. 

Ostrúhať ceruzku, pastelku…. namočiť štetec do farieb je jednoduché. Avšak vytvoriť týmito jednoduchými prostriedkami obraz, ktorý sa napriek umelým hodnotám materiálneho myslenia dotkne strún najdôležitejšieho hudobného nástroja – ľudského srdca…. to je už iná káva :). Je o schopnosti prenášať prostredníctvom citu na plátno reality sveta, v ktorom žijeme energiu dávno zabudnutého svetla človeka. 

Keď budete tieto riadky čítať – predstavte si seba. Svoje ruky, dlane, prsty. Pustite si film všetkého čo ste vytvorili. Sú to Vaši zlatom zdobení pomocníci, ktorí pomáhajú udržiavať tok energií života.
​ 
Sme Láska, ktorá si vo väčšom, či menšom merítku prežila svoje a košíkom naplneným do dna dáva na vedomie, že sa do jeho útrob nič viac starého nezmestí. Je čas rásť po novom. Prevoniavať svet obrazom i slovom, ktoré má pramálo spoločné s prežitkami kyprenými strachom, obavami, negativitou. Neoptimistickým sa pozeraním, prostredníctvom ktorého si človek prežitky minulosti vláči so sebou a projektuje ich do budúcnosti. Je čas privoňať k duši a srdcom jej posolstvá zviditeľňovať…… Ilona

*****

Info – kód: Posun Zeme špeciálnou rotáciou Galaxie /preklápanie/ a napojením na špeciálne vlnenie.

Zdroj: https://www.facebook.com/ilona.palusova
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa

Zdroj: https://www.otvoroci.com/blog/ilona-palusova-fewa-informacie-1322018
Author:

Categories: Aeronet