Ilona Pálušová – Féwa: Informácie 7.2.2018

Tanec na obežnej dráhe. Touto vetou je možné lepšie pochopiť prebiehajúce dianie do ktorého sme z pohľadu celoplošného interaktívne zapojení a svojím spôsobom Zmene pomáhame. Kto – kedy /v ktorom okamihu/ a ako – vie najlepšie sám. 
Každý človek, ktorý je bytosťou svetla má v procese transformácie svoj zámer, ktorý rezonuje s Jednotou /jeden spoločný zámer/ a tým i s podstatou všetkých a všetkého kým /čím/ SME. 

Červená, žltá, zlatá a nepreberné /fyzické i nefyzické/ množstvo vibrácií tónov týchto energií vpumpováva do žíl človeka i žilnatiny Zeme zabudnutý a vo väčšej, či menšej miere sa nami prejavujúci potenciál. Uspaté fyzické čakry tým ožívajú. Neguje sa strachom podporovaná negativita, nepozitivita, neoptimistické predpovede, ktoré vnášajú nekľud do života. Viac ako kedykoľvek sa prejavuje protipólovosť. 

Transformovať znamená meniť. Čím viac sme prebiehajúcej myšlienkovej reforme nápomocní svojou ústretovosťou, osobne prejaveným záujmom byť aktívnym článkom procesu v najpozitívnejšom slova zmysle – tým lepšie pre Zem a jej obyvateľov. 

Čo sa aktuálne začalo odohrávať je jednoducho povedané – pálenie ohňom, pričom je takpovediac ústrednou postavou srdce človeka – jeho zámer i fyzická rozmerovosť, ktorá sa výrazne dotýka života. Áno – i ono má v sebe iskru, ktorá na svetelné impulzy reaguje. Aké náročné je pálenie jeho bolestí rôznou intenzitou cítime fyzicky i vnútorne. 

Leví podieľ na nadobudnutých bolestiach, ktoré sa týkajú srdca, ako i celého cievneho systému, majú dlho utajované projekty, ktoré je možné nazvať pokusmi na ľuďoch. Zámer je – koľko ľudstvo /človek – národ/ vydrží. Že vydrží /vydržal/ veľa je bez akéhokoľvek komentára jednoznačné. Lenže – živá bytosť nie je stroj, ktorý sa zošrotuje, akonáhle prestane byť plne funkčný. Pálením sa vyplavuje vodou nedočistené, nedoumývané. Pochopiteľne sa všetko čoho sa čistenie ohňom týka najprv prejaví a – následne zhorí do tla. Prejavy človeka sa stávajú úprimnejšie, priamejšie. Znovu – nadobúdaním vnútorne prejavenej sily, miznutím strachu a obáv sa už iným spôsobom staviame čelom k rôznym situáciam. Na vlastnej skúsenosti sa presviedčame, že nezavírení strachom všetko ľahšie zvládame. Jednoducho nás to už neroztrhá na kusy. Náš prístup, naše prejavy sa tým stávajú čoraz viac vedomé. Vedome tvoríme, vedome ku všetkému čo sa života týka pristupujeme. Vedome tvoriť /konať, žiť/ v realite života znamená nami žitú realitu i liečiť, harmonizovať…… Ilona

****

Idú po nás ako po údenom 😀 . Vedomým prístupom tieto snahy negujeme…rušíme.

*****

Trochu to nadľahčím. Po dvoch super nociach 😀 je mojím vedomým zámerom dožiť sa sobotňajších narodenín môjho syna :). No predsa mu neurobím to isté čo pred rokom jeho otec, ktorý si kľudne zomrel….. Približne o tomto je nadhľad do ktorého sa dostávame. Opticky síce pôsobí tak trochu bezemočne, ale v skutočnosti tomu tak nie je.

Zdroj: https://www.facebook.com/ilona.palusova
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa

Zdroj: https://www.otvoroci.com/blog/ilona-palusova-fewa-informacie-722018
Author:

Categories: Otvor oči

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *